MENU

Poslední sobotní program zná svého vítěze!

15. 05. 2017

I sobota 13. května patřila programu Vaše srdíčka v Avionu. Již po osmé a naposledy. Opět se představily šikovné soubory a bylo co obdivovat. Hodně pozornosti přitahovaly profesionální ostravské roztleskávačky z Fit & Fun Cheerleaders. Popovídat si o hokeji přišel bývalý český hokejový reprezentant David Moravec, který představil i své mladé hokejisty.

Novinkou tohoto odpoledne byla přítomnost studentů ze Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické, kteří návštěvníkům měřili tlak, hodnoty BMI a dokonce určovali hladinu cukru v krvi. Pro přítomné dámy byly k dispozici také mladé kadeřnice ze Střední školy Šilheřovice, které vytvářely lokny a vlny jedna radost.

Nejvíce hlasů od diváků tentokrát získala taneční formace ze studia Fiesta Dance. Děkujeme a blahopřejeme.Newsletter

Chcete se dozvědět o všech našich novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v tomto formuláři, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost IKEA Centres Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 5, Skandinávská 15a/144, PSČ 155 00, IČ 270 81 028 (pořadatel). Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné. Tento dobrovolný souhlas udělujete pořadateli na období 5 let ode dne své registrace. Souhlasíte s tím, že osobní údaje, které takto poskytujete pořadateli, mohou být poskytnuty třetím stranám, tj. zejména zpracovatelům osobních údajů pořadatele, subjektům spolupracujícím s pořadatelem, jako jsou reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti a podobně. Máte právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu a dále má práva dle §11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb., v platném znění, která svojí registrací berete na vědomí. Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Jste si vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.