MENU
key visual

Kolo Štěstí

Vyhrává každý. Nakupte minimálně za 700 Kč v některé z prodejen Avion Shopping Parku Ostrava a vytočte si výhru. Vždy od čtvrtka do neděle od 23. března do 20. května vás ve šťastných hodinách v Avionu čeká kolo štěstí plné dárků.

Seznam zapojených prodejen naleznete zde.

Kompletní pravidla naleznete zde

VÝHERCI 15 HLAVNÍCH CEN:

Výherci ceny Televize 55" Samsung:
1. JIŘÍ SOVADINA
2. IVANA KROMPOLCOVÁ
3. LUCIE BLÁHOVÁ
4. RADIM LIPKA
5. ANNA DUDOVÁ

Výherci ceny Herní konzole Sony PlayStation 4:
1. KLÁRA MACHALOVÁ
2. LENKA DURČÁKOVÁ
3. ANNA HRBÁČOVÁ
4. MARCELA DOLEŽELOVÁ
5. KARIN HONYSZOVÁ

Výherci ceny Fitness náramek Garmin vivofit3:
1. MIROSLAVA ŽALUDOVÁ
2. ROBERT BIELKA
3. MARTINA VANEČKOVÁ
4. JAN STAŘINSKÝ
5. ERIKA MATYSKOVÁ

Všem blahopřejeme!

Fotogalerie


Newsletter

Chcete se dozvědět o všech našich novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v tomto formuláři, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost IKEA Centres Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 5, Skandinávská 15a/144, PSČ 155 00, IČ 270 81 028 (pořadatel). Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné. Tento dobrovolný souhlas udělujete pořadateli na období 5 let ode dne své registrace. Souhlasíte s tím, že osobní údaje, které takto poskytujete pořadateli, mohou být poskytnuty třetím stranám, tj. zejména zpracovatelům osobních údajů pořadatele, subjektům spolupracujícím s pořadatelem, jako jsou reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti a podobně. Máte právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu a dále má práva dle §11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb., v platném znění, která svojí registrací berete na vědomí. Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Jste si vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.