MENU
key visual

15 let spolu

Zlatým hřebem 15. výročí Avionu je velké finále, které se uskuteční v neděli 21. května od 11 do 17 hodin. Těšte se na odpoledne nadupané hudbou, tancem, zábavou a završíme to koncertem Ewy Farne. Zvýšíme vám tep.

Kolem vás se budou procházet dlouháni na chůdách a vzduch rozvíří žongléři a odvážní akrobaté. Do umění tanečního stylu electric boogie vás zasvětí jeho úspěšní ostravští propagátoři - duo Hybrids Crew.

Kromě toho představíme finalisty ankety Hledáme srdcaře a vyhlásíme vítěze, který získá nejvíc hlasů veřejnosti. Nebude chybět ani velké losování o hlavní ceny (5x televizor, 5x herní konzole a 5x fitness náramek). Finálovým odpolednem vás provede zpěvák, herec a moderátor En.dru.

Program na hlavním pódiu

Neděle 21. května, 11.00 až 17.00 hodin.
Moderuje En.dru, mistr České republiky v beatboxu.

11:00 Zahájení finálového programu
11:15 - 13:30 Vystoupení Vašich srdíček: taneční a sportovní soubory, soutěže, cirkusová stanoviště pro děti
13:30 Duo Intrikáři: vystoupení zábavných žonglérů
14:00 Představení sedmi finalistů ankety Hledáme srdcaře
14:45 Slavnostní vyhlášení vítěze ankety Hledáme srdcaře
15:00 Cyr Wheel: Silový artista s velkou obručí
15:15 Hybrids Crew tančí a učí electric boogie
16:00 Ewa Farna zpívá pro návštěvníky Avionu
16:45 Poděkování a rozloučení

V průběhu dne si můžete užít:

  • last minut točení na kole štěstí (od 15 do 15.30 hod.)
  • losování 15 finálových cen z kola štěstí
  • zábavu s klauny na chůdách
  • výuku cirkusových dovedností
  • tematický fotokoutek


Přijďte! Bude se na co koukat…Fotogalerie


Newsletter

Chcete se dozvědět o všech našich novinkách? Přihlaste se k odběru newsletteru.

Newsletter

Odesláním formuláře vyjadřujete svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených v tomto formuláři, a to za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost IKEA Centres Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 5, Skandinávská 15a/144, PSČ 155 00, IČ 270 81 028 (pořadatel). Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné. Tento dobrovolný souhlas udělujete pořadateli na období 5 let ode dne své registrace. Souhlasíte s tím, že osobní údaje, které takto poskytujete pořadateli, mohou být poskytnuty třetím stranám, tj. zejména zpracovatelům osobních údajů pořadatele, subjektům spolupracujícím s pořadatelem, jako jsou reklamní agentury, zasílatelské agentury, tiskárenské společnosti a podobně. Máte právo písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o Vás zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu a dále má práva dle §11 a §21 zákona číslo 101/2000 Sb., v platném znění, která svojí registrací berete na vědomí. Účastník, který zjistí nebo se domnívá, že pořadatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat pořadatele nebo zpracovatele o vysvětlení a požadovat, aby pořadatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Jste si vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení můžete kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese pořadatele.